Produkter

Rensegrisafsender til spildevandspumpestationer

Spildevand transporteres over stadig længere strækninger gennem pumpestationer og lange trykledninger, som en følge af nedlæggelse af mindre renseanlæg, og udvidelser af kloaksystemet.

Lange trykledninger giver ofte svovlbrinteproblemer med påvirkning af arbejdsmiljø og tæringer på anlæg og rør, samt gener for omgivelser. Indvendige belægninger (biofilm) giver desuden højere strømforbrug til pumpning af spildevand.

Rensning af trykledninger er blevet langt mere vigtigt, men det er en arbejdskrævende proces, med relativt stort tidsforbrug.

Dette er baggrunden for udviklingen af den automatiske rensegrisafsender, som kan være medvirkende til automatisering og effektivisering af arbejdsprocesser, besparelser på el og kemikalier på CO2 neutral måde.

Automatisk løsning til rensning af spildevandsrør

Direkte fordele ved brug af rensegrise:
  • Rensning giver kapacitetsforøgelse på cirka 30%
  • Reduktion i modtryk på 15-20%
  • Der vil i de fleste tilfælde kunne spares op mod 20% på el til pumpning ved at holde trykledningen ren.

Kontakt rensegrisen.dk og hør hvordan løsningen fungerer i praksis.

Rensegrise

Rensegrisene fremstilles på Svendborg Motorværksted i Kirkeby – tag kontakt og bestil.

Vi (Svendborg Motorværksted) har udviklet en serie fleksible rensegrise med og uden coating. Denne coatede rensegris er belagt med rustfrit sandblæsermiddel, som lægges ovenpå den bløde svamp. Fordelene omfatter en forbedret renseeffekt, og en svamp som ikke sætter sig fast i røret, da den er blød og fleksibel i sin struktur.

Det er dokumenteret, at rensegrise har en betydelig indvirkning på fjernelse af aflejret biologisk materiale og svovlbrinteproduktionen, når den anvendes i trykledninger og spildevandsrør. Der kan opnås en besparelse på til 70% af de kemiske rengøringsmidler, der ellers benyttes til rensning af trykledninger og spildevandsrør. Dermed mindskes den totale driftsomkostning og mængden af svovlbrinte reduceres desuden væsentligt.

Vi fremstiller gerne rensegrise på specialmål til netop jeres trykledninger og spildevandsrør.

Blød rensegris med coating
Blød rensegris uden coating