Automatisk rensing af rør til spildevand

Afsenderstation til rensegrise

Rensegrisen.dk er en del af Svendborg Motorværksted ApS. Den nye automatiske rensegrisafsender er en retrofit-løsning, som indbygges i eksisterende, tørt opstillede pumpestationer og spildevandsbrønde. Der etableres et magasin med plads til et antal rensegrise. Herefter kan man fra sit SCADA- eller SRO-system styre afsendelse af en rensegris.

Økonomi og miljø

Energi

Pumpernes elforbrug reduceres, når spildevandsrørene holdes rene.

Kemikalier

Mekanisk rensning af rør til spildevand reducerer behovet for kemikalier.

Tæring

Rensning af spildevandsrør forbygger tærring og forlænger levetiden.

Tid

Automatisk rensning af rør til spildevand reducerer behovet for mandetimer.

Svovlbrinte bekæmpes normalt med kemikalier eller manuel afsendelse af såkaldte rensegris-svampe. Rensegrisen.dk har effektiviseret processen med en automatisk rensegris-afsender. I animationenerne kan du se hvordan systemet virker i praksis.